Umedalens Intresseförening

Föreningarna som ingår i UIT:


Backenhus 1
Backenhus 2
Kaplanen
Pastorn
Klockan
Predikanten 2
All kontakt sker med den egna föreningen som är ansluten till Umedalens Intresseförening.
All kontakt till Umedalens Intresseförening sker via de föreningar som är medlemmar.